Minerały

Interesując się przez wiele lat geologią zgromadziłem całkiem sporą kolekcję minerałów. Minerały mają jednak to do siebie że nie ma dwóch identycznych kryształów czy ich skupień. Często te same minerały z rożnych miejsc mają bardzo odmienne wykształcenie, barwę i inne cechy charakterystyczne. Sprawia to przy ich rozpoznawaniu dużo trudności, szczególnie komuś bez wykształcenia geologicznego. Był to jeden z powodów dla którego postanowiłem przygotować zdjęcia okazów z rożnych lokalizacji w naszym kraju i nie tylko. Drugim powodem była chęć pokazania różnorodności i piękna minerałów, nawet tych o najmniejszych kryształach. Być może dzięki temu zestawieniu pomogę choć trochę w poprawnym rozpoznaniu minerałów osobom nie zajmującym się nimi fachowo. Barwa, rysa, twardość minerału...  istnieje ogrom ogólnodostępnej literatury i instrukcji niezbędnych do poprawnej identyfikacji minerałów. Dlatego uważam za zbędne rozpisywanie się w tym temacie i powielanie takich informacji, ograniczę się jedynie do publikacji unikalnych zdjęć.

Aby całość zastawienia była odpowiednio przejrzysta, wykorzystam starą jak świat i bardzo prostą klasyfikację grup minerałów według Strunza, chociaż obecnie, w fachowym użyciu najlepsza jest uzupełniona klasyfikacja Strunza, zwana klasyfikacją Nickela-Strunza.

Grupy:

I. Pierwiastki rodzime

II. Siarczki

Bornit

III. Halogenki

Halit
Karnalit

IV. Tlenki i wodorotlenki

Kwarc
Psylomelan

V. Azotany, węglany i borany

Kalcyt
Syderyt

VI. Siarczany, chromiany, molibdeniany i wolframiany

Anhydryt
Baryt

VII. Fosforany, arseniany i wanadany

VIII. Krzemiany

Andaluzyt
Chloryty
Glaukonit
Granaty (piralspity)
Oliwiny
Staurolit
- Wezuwian


IX. Związki organiczne 

Komentarze